Het bestuur

Voorzitter Lauwrens Wanders
Plv. voorzitter en bestuurslid Roel Nooi
Secretaris/penningmeester Ina Poppen-Ensing
Adviseur/bestuurslid Hans de Vries
Bestuurslid Manon Snoeker-Raven
Bestuurslid Greetje Brontsema
Bestuurslid Hans Langhout
Notulist en redacteur Trouwcontract Wil Hoogsteder
 

Copy Trouwcontract naar Babs.absdrenthe@gmail.com

Redactieadres: Trechterbeker 1, 9531 PB Borger
E-mailadres: babs.absdrenthe@gmail.com. Voor wijziging van adres of lidmaatschap:
Mail naar Ina Poppen-Ensing: inapoppen@gmail.com

Of naar adres:
mw. Ina Poppen-Ensing
Trechterbeker 1
9531 PB  Borger

 

 

Copyright © 2017 Vereniging Ambtenaren Burgerlijke Stand Drenthe