De onderdelen van de huwelijksvoltrekking

 

De trouwambtenaar is ongeveer 30 minuten voor de aanvang aanwezig voor:

overleg met bode/gastvrouw/gastheer over

 • het aantal gasten
 • de muziek
 • de ringen
 • de tafelschikking
 • de trouwakte
 • het door het bruidspaar gewenste ritueel
 • de aanwezigheid van bruidskinderen
 • het al of niet uitleggen van de loper
 • Toga aantrekken: Of wenst het bruidspaar andere kledij? Hoe ver gaat u hierin mee?
 • Fotograaf: deze kan vrij rondlopen, maar niet tussen de ambtenaar en het bruidspaar gaan staan.
 • De trouwambtenaar ontvangt het bruidspaar en kan het bruidspaar begeleiden naar de trouwzaal. De bode/gastvrouw/gastheer kan deze taak ook vervullen. Dit verschilt per gemeente.
 • Het gezelschap welkom heten en de toespraak houden.
 • Afnemen trouwbelofte en ambtelijke verklaring geven.
 • Eventueel ringen laten wisselen, de felicitatie.
 • Trouwakte voorlezen. Er zijn gemeentes waar de bode/ gastvrouw/ gastheer dit doet.
 • Akte door het bruidspaar, getuigen en trouwambtenaar laten tekenen.
 • Trouwboekje uitreiken, eventueel een gedicht voorlezen, ceremonie afsluiten.
 • Het bruidspaar feliciteren.
 • Wordt er na afloop van de ceremonie gelegenheid gegeven tot feliciteren, (dit is van te voren overlegd met het bruidspaar) dan kan de leiding worden overdragen aan de bode/gastvrouw/gastheer.

 

Wanneer schakel ik een tolk in?

Soms blijken er veel buitenlanders (bijvoorbeeld uit Marokko of Turkije) in de trouwzaal te zitten. U kunt dan met het bruidspaar overleggen of één van de familieleden als tolk kan optreden.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2017 Vereniging Ambtenaren Burgerlijke Stand Drenthe