Naast jou, bij jou

Elke dag als de ochtend gloort

het licht zacht door het duister boort

wil ik naast jou, bij jou, met jou zijn

Elke avond als het werk is gedaan

de uren voor ons samen komen gaan

 wil ik naast jou, bij jou, met jou zijn

Elke dag die God ons samen geeft

die voor ons echt inhoud heeft

wil ik naast jou, bij jou, met jou zijn

Gisteren, morgen zijn te ver bij ons vandaan

nu te leven is de zin van het bestaan

daarom wil ik altijd: naast jou,

bij jou, met jou zijn

(J.M. Dudok van Heel)

 

De Ringen

Het verbond is gesloten, het jawoord gegeven:
man en vrouw voor het verdere leven.

Draag deze ringen als duidelijk signaal
voelbaar en zichtbaar voor ons allemaal.

Een eenheid in twee apart een geheel
met liefde als basis dat is nooit te veel.

 

Geluk

Geluk is het gevoel van het gaat goed

geluk maakt alles lichter wat je doet

geluk is juist in vele kleine dingen

de warmte van de zon, vogels die zingen

geluk kan je niet kopen,

niet voor geld

geluk kun je niet dwingen met geweld

geluk moet je aan werken, elke dag

geluk is wat je anderen geven mag

 

Houden van

Houden van is vol vertrouwen

steeds op iemand kunnen bouwen

houden van is aandacht schenken

met respect aan iemand denken

houden van is kunnen luisteren

en soms zachtjes “liefste” fluisteren

houden van is liefde geven

samen een zijn in het leven

 

Zo goed

Het is zo goed om ja te zeggen

en samen verder te gaan

om met de belofte van liefde en trouw

naast de ander te staan

Het is goed om zeker te weten

en samen de zorgen te dragen

om aan de ander bij zorg en verdriet

troost te kunnen vragen

Het is zo goed om gelukkig te zijn

en samen te kunnen beleven

om al de gevoelens in je hart

ook aan de ander te geven

het is zo goed om elke dag

toch even te bedenken

dat als je samen door ’t leven mag gaan

dat vreugde en blijheid zal schenken

 

Herinnering

Dit is een dag als een diamant

een dag zo helder en blij

met heel veel mensen waarvan je houdt

ze horen er allemaal bij

Een dag met vreugde en muziek

om in je geheugen te schrijven

die dag, zo zeldzaam en uniek

zal steeds in herinnering blijven

 

Onderweg

Wegen die elkaar kruisen

ontmoeting ontstaat

intentie om te doorgronden

liefde is waar het om gaat

een mens die jouw wil kennen

weten wat leeft in je hart

met je wil praten en leven

in tijden van vreugde en smart

moment om te beseffen

dit gaat nooit meer voorbij

het ja-woord door ons gegeven

maakt het leven zo goed en blij

 

Liefde is:

niet meer alleen,

2 armen om je heen

een stem die met je praat,

een mens die je verstaat

handen die je strelen,

een hart om te delen

een schouder om te leunen

een arm om op te steunen

ogen die je zeggen

je uit willen leggen

ik wil jou mijn liefde geven

voor altijd met je leven

 

Het mooiste

Jij bent het mooiste wat het leven

mij heeft gebracht

ik wil je al mijn liefde geven

op jou heb ik gewacht

 

ik wil voor altijd bij je horen

bij vreugde en pijn

ik denk dat ik ooit ben geboren

om nu bij jou te zijn

 

ik wil voor altijd samen blijven

heel dicht bij jou

op elke bladzij van mijn leven schrijven

ik hou van jou

(J.M. Dudok van Heel)

 

Partners (Maatjes)

Partner zijn staat voor vertrouwen,

weten dat je er bent voor elkaar.

Partners kunnen op elkaar bouwen,

een partner staat als het nodig is klaar.

 

Partner zijn kun je goed omschrijven,

maar moet je ook voelen, het voelt goed.

Partners kun je tot dik en dun blijven,

omdat je het wilt, niet omdat het moet.

 

Partner zijn mag je samen beleven,

elk uur van de dag en van de nacht.

Partners voor altijd, niet voor maar even,

dat geeft het partner zijn zoveel kracht.

(J.M. Dudok van Heel)

 

Aardse kleuren

Stel nu dat dit aardse leven bestond uit louter kleurenpracht.

Wat zou men nu aan ’t huwelijk geven?

Blauw van de hemel of zwart van de nacht?

Rood ligt natuurlijk het meest voor de hand,

maar rood betekent ook nog wispelturig

Is nu eens zacht en dan weer vurig

en houdt dat een huwelijk in stand?

Misschien kan men ook aan groen wel denken;

’t groen van de bladeren en ’t gras in de wei

Maar gras kan verdorren en in de herfst valt ’t blad;

dus is men met groen in het huwelijk blij?

Zou blauw dan soms de juiste kleur zijn?

’t Blauw van de zee of ’t blauw van de kou?

Nee, ook deze kleur zou me niet aanstaan;

welke kleur rest ons dan voor man en vrouw?

Het huwelijk laat zich niet in één kleur vangen.

Het is bonter dan het bontste schilderspalet.

Het is met alle kleuren behangen.

Meer kleuren dan sterren waarmee de hemel is bezet.

(door Gerard Velders, Chef Babsen ‘s-Hertogenbosch)

 

Ballon in de wind

Vandaag leef je.

Vandaag geef je.

Vandaag gaan jullie “ja”zeggen;

jouw hand in die andere leggen.

In het openbaar,

toon je elkaar

dat je elkaar hebt gevonden

en aan elkaar bent verbonden.

Een dag als een ballon in de wind.

Een dag waarop jullie huwelijk begint.

Vandaag leef je.

Vandaag geef je

het jawoord voor een verbintenis,

aan de ander die jou dierbaar is.

(door Coby de Jonge)

 

Fries gedichtje

Ik ha dy leaf, myn hiele libben,

’t is folle mear as hâlden fan

’t is krekt of asto yn myn bloed sist

en kin der neat tsjin dwaan

Hjir is myn han, hjir is myn hert

‘k jou myn bestean oan dy

Lang wie it kâld en tsjuster, aanst komt de dei

Fynt it ljocht syn wei, yn in nije dei

 

Fries gezegde:

“Us brêgeman en breid smite hjoed de lapen byinoar”. (Bruidspaar gooit vandaag de kleren bij elkaar.)

 

Vertrouwen

Vertrouwen in elkaar

Vertrouwen in het leven

Dat kan niet anders

dan een mooie toekomst geven

 

 

Copyright © 2017 Vereniging Ambtenaren Burgerlijke Stand Drenthe