De rechtspositie van de Babs

 

Trouwambtenaren bezinnen zich te weinig op hun rechtspositie!

 

Maar een rechtspositieregeling is nu juist de basis voor hun werk. In een rechtspositieregeling wordt n.l. precies aangegeven wat de rechten en plichten van een Babs zijn. 
1. De vergoeding die per uur gegeven wordt.
2. Het totaal aantal uren dat benodigd is om een huwelijk te sluiten, dus inclusief reizen, voorgesprek, maken speech, administratie bijhouden, communicatie.
3. De toeslag op een vergoeding voor het sluiten van een huwelijk buiten kantooruren, vanaf 17.00 uur tot de volgende ochtend 09.00 uur, op zaterdag en zondag.
4. Overige toeslagen, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering.
5. Hogere uurvergoeding bij huwelijk in vreemde taal.
6. Welk salarisschaalnummer wordt toegepast?
a. Mag je na je 65e nog doorgaan en tot wanneer dan?
b. Wordt er pensioen betaald en tot wanneer Pensioenpremie mag volgens het ABP tot je 70ste jaar betaald worden.
7. Welk functieschaaljaar wordt toegepast.
8. Welke verzekering is van toepassing (ZVW).
9. Wordt er een reiskostenvergoeding gegeven en zo ja hoe ziet die er uit.
10. Wat zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden?
Denk aan:
mobiele telefoon
abonnement en gesprekskosten
parkeerkosten
lid personeelsvereniging
kosten lidmaatschap trouwambtenaarvereniging
kosten (bijscholings) cursus
11. De werkplek thuis. Je kunt een voorgesprek op het stadhuis houden, maar dat is dan wel tussen 9.00 uur en 17.00 uur op werkdagen. Echter meestal vindt een voorgesprek, noodgedwongen, plaats op het huisadres van het aanstaande bruidspaar, of in een restaurant of bij de trouwambtenaar thuis, maar dan op andere dagen en uren, omdat de gemeente die dagen en tijdstippen niet faciliteert. Dat betekent dus extra reiskosten en extra uren. Op de werkplek doet de trouwambtenaar alle overige werkzaamheden en alle daaraan verbonden kosten komen dan voor zijn/haar rekening.
Denk aan:
Kosten werkkamer
Aanschaf pc
Internet aansluiting
Aanschaf printer
Aanschaf cartridges
Aanschaf papier
Aanschaf papiervernietiger
Aanschaf agenda
Aanschaf schrijfbenodigdheden
Aanschaf visitekaartjes
Aanschaf mobiele telefoon
Abonnement mobiele telefoon plus gesprekskosten
Aanschaf bureau plus bureaustoel
Kosten van energie (elektriciteit en verwarming)
Stomerijkosten bij gebruik eigen toog
Kosten persoonlijke verzorging.
Elke ambtenaar die in dienst is bij de gemeente, bijvoorbeeld op burgerzaken, krijgt al deze genoemde zaken aangeboden door de gemeente en hoeft die niet zelf aan te schaffen en te betalen. Een Babs heeft geen andere keus. Zelfs de fiscus is van mening dat, indien de gemeente hiervoor geen vergoeding geeft, de hieraan verbonden kosten mogen worden afgetrokken van het inkomen en dat betreft dan ook de reiskosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden vanaf het huisadres bij voorgesprek, huwelijk en ophalen/terugbrengen van documenten, indien een huwelijk op een andere locatie plaatsvindt dan het stadhuis. De fiscus erkent hiermee dat het huisadres per definitie de werkplek is.Dit soort zaken, die onlosmakelijk verbonden zijn aan de uitoefening van dit mooie ambt, zullen naar mijn mening, altijd onderdeel moeten uitmaken van een fatsoenlijke rechtspositieregeling.

Hans Gerhards

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2017 Vereniging Ambtenaren Burgerlijke Stand Drenthe