Bestuurslid Hans de Vries,Hans-de-Vries Babs van de gemeente Meppel

Je bent heel lang bestuurslid geweest, nu een nieuwe functie als adviseur, waarom nog deze nieuwe uitdaging en wat houdt het adviseurschap in?

Eigenlijk is het niet veel anders dan een bestuurslid zijn. Misschien ligt de verantwoordelijkheid iets anders, wij moeten daarover nog in het bestuur brainstormen.
Ik heb deze functie aanvaard omdat het er naar uitzag dat onze vereniging haar langste tijd had gehad, daar er geen nieuwe bestuursleden zich meldden. Dat ging mij heel erg aan het hart.
Ik ben erg verknocht aan onze vereniging. Gelukkig hebben zich een paar nieuwe trouwambtenaren opgegeven en blijft onze club voorlopig voortbestaan.

Ik ben inmiddels 14 jaar trouwambtenaar en ik heb er tot nu toe nooit spijt van gehad. Integendeel, ik sluit nog steeds met veel plezier de huwelijken. Het is bijzonder dat je iets voor mensen kunt betekenen en nog wel op het kruispunt van hun leven. Het is een mooi en interessant vak ons beroep als trouwambtenaar.

Ik kan niet zeggen dat de kleur van de huwelijkssluitingen in de loop van de jaren is veranderd, wel het gemak waarmee paren ervoor kiezen om hun huwelijk/cq partnerregistratie kosteloos te laten voltrekken. Dit moet alleen mogelijk zijn voor stellen die het echt niet kunnen betalen, is de stelling van de gemeentes. Met dat laatste ben ik het roerend eens: kosteloos trouwen is een onderwerp waar onze vereniging haar tanden maar eens op stuk moet bijten, evenals op de problematiek van weddingbureaus. Dat zijn in feite onze concurrenten!!

Dieneke Smink

Copyright © 2017 Vereniging Ambtenaren Burgerlijke Stand Drenthe