Overhandiging voorstellen ‘Voorbeeldregeling Rechtspositie Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand’ aan Job Cohen

Professioneel maatwerk trouwambtenaar verdient erkenning

REGIO- Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Vereniging van Ambtenaren van de Burgerlijke Stand in Drenthe werd begin vorig jaar in Beilen een symposium gehouden met als titel: ‘Het ambt van trouwambtenaar anno 2013, waardig maar ook volwaardig?’ Gastspreker was oud-burgemeester van Amsterdam en voormalig PvdA-leider de heer Job Cohen. Aan de orde kwam onder meer de uitkomst van een onderzoek naar de rechtspositie van de Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, gehouden onder de hoofden Burgerzaken van alle Drentse gemeenten. Uit dit onderzoek bleek dat er nogal wat varianten bestaan op het gebied van de wettelijke huwelijksvoltrekking. De heer Cohen liet weten nogal onder de indruk te zijn van het onderzoek en de uitkomsten daarvan en stelde voor een ‘Voorbeeldregeling Rechtspositie Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand’ op te stellen. Hij zegde toe deze persoonlijk aan de Vereniging van Nederlandse Gemeente te willen overhandigen. Inmiddels zijn de voorstellen in nauw overleg tussen de besturen van de Vereniging van Ambtenaren van de Burgerlijke stand in Drenthe, de Vereniging voor Buitengewoon Ambtenaren Burgerlijke Stand van de Provincie Groningen, de Vereniging Achterhoeks Babsen Contact, Matrimonium, Vereniging voor trouwambtenaren en de Babsenvereniging Limburg door mevrouw G.F. Koen-Struys, adviseur/bestuurslid van Vereniging van Ambtenaren van de Burgerlijke stand in Drenthe opgetekend. Niet alleen worden voorstellen gedaan met betrekking tot de rechtspositie, maar ook hebben de gezamenlijke verenigingen een standpunt bepaald ten aanzien van het kosteloos huwelijk en de benoeming voor één dag. Op donderdag 5 juni om 11.00 uur bieden afgevaardigden van genoemde Babsenverenigingen, verenigd in het Landelijk Overleg Trouwambtenaren, het LOT, waarin meer dan 500 ambtenaren zijn georganiseerd, de ‘voorstellen’ aan de heer Cohen aan. Dit gebeurt ten kantore van Cedris, Koningin Wilhelminalaan 3 in Utrecht.

Lees hier het voorstel voor rechtspositieregeling.

 

Copyright © 2017 Vereniging Ambtenaren Burgerlijke Stand Drenthe