Wilt u het LOT rapport lezen dat genoemd wordt in Burgerzaken en Recht klik dan hier.

 


 

5 RELATIELESSEN DIE ÍEDEREEN ZOU MOETEN WETEN

Paulien Timmer (27) is een expert op het gebied van relaties. Voor haar boek ‘Lang + Gelukkig’ interviewde ze 100 koppels die al langer dan veertig jaar happily married zijn. (lees verder)

 


 

Digitale burgerlijke stand; wat houdt dit in voor de trouwambtenaren

Met ingang van 1 juli jl. is de “Wet elektronische dienstverlening Burgerlijke Stand” in werking getreden. Deze wet zal gefaseerd ingevoerd worden.

Lees de veranderingen in deze PDF.


 

Overhandiging voorstellen ‘Voorbeeldregeling Rechtspositie Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand’ aan Job Cohen

Professioneel maatwerk trouwambtenaar verdient erkenning

REGIO- Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Vereniging van Ambtenaren van de Burgerlijke Stand in Drenthe werd begin vorig jaar in Beilen een symposium gehouden met als titel: ‘Het ambt van trouwambtenaar anno 2013, waardig maar ook volwaardig?’ Gastspreker was oud-burgemeester van Amsterdam en voormalig PvdA-leider de heer Job Cohen. Aan de orde kwam onder meer de uitkomst van een onderzoek naar de rechtspositie van de Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, gehouden onder de hoofden Burgerzaken van alle Drentse gemeenten. Uit dit onderzoek bleek dat er nogal wat varianten bestaan op het gebied van de wettelijke huwelijksvoltrekking. De heer Cohen liet weten nogal onder de indruk te zijn van het onderzoek en de uitkomsten daarvan en stelde voor een ‘Voorbeeldregeling Rechtspositie Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand’ op te stellen. Hij zegde toe deze persoonlijk aan de Vereniging van Nederlandse Gemeente te willen overhandigen. Inmiddels zijn de voorstellen in nauw overleg tussen de besturen van de Vereniging van Ambtenaren van de Burgerlijke stand in Drenthe, de Vereniging voor Buitengewoon Ambtenaren Burgerlijke Stand van de Provincie Groningen, de Vereniging Achterhoeks Babsen Contact, Matrimonium, Vereniging voor trouwambtenaren en de Babsenvereniging Limburg door mevrouw G.F. Koen-Struys, adviseur/bestuurslid van Vereniging van Ambtenaren van de Burgerlijke stand in Drenthe opgetekend. Niet alleen worden voorstellen gedaan met betrekking tot de rechtspositie, maar ook hebben de gezamenlijke verenigingen een standpunt bepaald ten aanzien van het kosteloos huwelijk en de benoeming voor één dag. Op donderdag 5 juni om 11.00 uur bieden afgevaardigden van genoemde Babsenverenigingen, verenigd in het Landelijk Overleg Trouwambtenaren, het LOT, waarin meer dan 500 ambtenaren zijn georganiseerd, de ‘voorstellen’ aan de heer Cohen aan. Dit gebeurt ten kantore van Cedris, Koningin Wilhelminalaan 3 in Utrecht.

Lees hier het voorstel voor rechtspositieregeling.

 


 

Wat kan onze trouwambtenarenvereniging voor u betekenen?

Trouwambtenaar ledenvergaderingen:
Waarin wij van gedachten wisselen over allerlei aspecten van ons werk.

Wat doet onze vereniging voor Trouwambtenaren aan het “bij de tijd houden” van haar leden:
Wat de leden samenbindt merk je vooral tijdens de jaarvergadering. Het bestuur informeert de leden en de leden ontmoeten collega’s, vertellen elkaar grappige voorvallen en geven elkaar raad over zaken waar men tegen aan loopt. De leden maken tevens hun wensen en verwachtingen kenbaar.

Trouwcontract:
Dit is het verenigingsblad van de Vereniging Ambtenaren Burgerlijke Stand Drenthe. Informatie hierover is te verkrijgen bij de secretaris van de vereniging: Wil Hoogsteder, mail adres: wil.hoogsteder@hetnet.nl.

Onze vereniging van trouwambtenaren bestaat sinds 1993 en was de 1ste vereniging voor trouwambtenaren in Nederland.

Arbeidsvoorwaarden:
De honorering van trouwambtenaren moet beter geregeld worden, evenals de secundaire arbeidsvoorwaarden, die per gemeente verschillen.

Iedere gemeente is autonoom en gaat anders met de ambtenaren burgerlijke stand om.

Bijscholing:
Wij willen bevorderen dat trouwambtenaren goed beslagen ten ijs komen. Hoe zet ik een speech in elkaar en hoe houd ik die boeiend? Praat ik verstaanbaar? Hoe gedraag ik mij voor een volle zaal? Rustig en zelfverzekerd of druk en nerveus? Hoe kan ik dat beïnvloeden?

 

 

 

Copyright © 2017 Vereniging Ambtenaren Burgerlijke Stand Drenthe