Regelmatig wordt onze vereniging benaderd met de vraag: ‘Hoe kan ik ook trouwambtenaar worden?’. Velen zien het ambt van ambtenaar van de burgerlijke stand als een heel leuke ‘baan’. En inderdaad, het is geweldig om trouwambtenaar te mogen zijn. Met opzet zeg ik ‘mogen’, want buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand word je meestal niet zo maar. Interesse in mensen vormt misschien wel de belangrijkste basis voor het werk van een trouwambtenaar. Doe het vooral niet voor het geld, want – dat moet gezegd – het ambt van trouwambtenaar wordt niet zo goed betaald als men meestal denkt. De tijd die nodig is om een mooie ceremonie voor te bereiden om het huwelijk op maat te kunnen voltrekken, wordt door de gemeente niet uitbetaald. De niet geldelijke beloning is het belangrijkste: plezier en voldoening.

Trouwambtenaar word je door bijvoorbeeld te solliciteren, spontaan of n.a.v. een advertentie of omdat je voor dit ambt benaderd wordt, b.v. door een (collega-trouw)ambtenaar.

Functie-eisen
In de loop der jaren is het ambt van trouwambtenaar veranderd van een erebaantje in een functie waarbij de trouwambtenaar een visitekaartje voor de gemeente is. Het is een verantwoordelijke functie waarbij ook mensenkennis een belangrijke rol speelt. Zonder te overdrijven, zet de trouwambtenaar door een goede huwelijksceremonie de toon. Hij of zij levert een belangrijke bijdrage aan een dag die in menig mensenleven nog vaak in herinnering zal worden geroepen. Behalve interesse in mensen en mensenkennis behoren goede spreekvaardigheid en goede contactuele vaardigheden tot de functie-eisen.

Vereniging van Ambtenaren Burgerlijke Stand ABS
Om je werk goed te kunnen doen, is uitwisseling van ervaringen met collega’s en het volgen van workshops belangrijk. De meeste gemeentes maken hun trouwambtenaren dan ook lid van onze vereniging en faciliteren deelname aan cursussen. Geen bruidspaar is hetzelfde en dat kan het voor trouwambtenaren interessant maken om mensen te begeleiden op hun eigen specifieke weg naar de huwelijkse staat.

Nog wat tips:

  • Niet te snel spreken’
  • Schrijf op wat je specifiek wilt gaan zeggen
  • Leer flexibel te zijn en ontspannen om te gaan met onverwachte situaties
  • Benut je sterke kanten
  • Vrolijkheid, optimisme, humor zijn eigenschappen die je als trouwambtenaar zeker van pas zullen komen.
  • Loop mee met ervaren trouwambtenaren
  • Oefen de toespraak hardop
  • Let op de tijd
  • Doe aan scholing

Tenslotte
Als je van jezelf weet dat dat je een groot ego hebt, moet je geen trouwambtenaar worden. Het draait namelijk om het bruidspaar, niet om jou. Bruid en bruidegom verdienen tijdens de ceremonie de volle aandacht. Voor velen is trouwambtenaar-zijn de mooiste baan van de wereld en als jij dat ook denkt …: Doen!

Frances Koen
Trouwambtenaar Midden-Drenthe

Copyright © 2017 Vereniging Ambtenaren Burgerlijke Stand Drenthe